Ghuma Marathi Movie Official Trailer DownloadPresenting the official movie trailer of Ghuma.

Movie : Ghuma (2017)
Cast - Pramod Kasbe, Teshwani Vetal, Vaishali Jadhav, Ganesh Limkar, Yash Daundkar & Chaya Daundkar
Production House - Dream Seller Films & Mass Films Production
Producer - Ravsaheb Kale & Madan Adhav
Director - Mahesh R. Kale


Theme images by nicodemos. Powered by Blogger.