Ichak (2017) Marathi Movie


Movie Name : Ichak Marathi Movie 2017
Director : Dharamadhikari Ganesh
Producer : Shivaji Shinde, & Priyanka Patil
Written : Sameer Mane, 
Cast : Rutuja Lawand,Avinash Kshirsagar,Vilas Rakate,Mahesh Deokate
DOP : Sunil Borkar
Choreography : Sneha Rajguru
Lyrics : Mandar Cholkar, Nilesh Khatre, 
Datta Sonawane, Datta Gunjal
Music : Abhishek & Datta
Editor : Santosh Ghotoskar
Asst.Director : Rohit Shende,Ravi Pandit,Baba Kolpe
Story: Samir Mane
Production: Shivaji Shinde Motion Pictures & Arjun Entertainment
Music Director: Abhishek Kate & Datta Gunjal 
Song : Adarsh Shinde & Priyanka Barve
Song Mixing : Vijay Dayal (Yashraj Studio)
Release Date : 14 April 2017

Trailer of Ichak Marathi Movie:Poster of Ichak Marathi Movie:
Theme images by nicodemos. Powered by Blogger.