Jhingat Lyrics in Marathi | झिंगाट | सैराट

JHINGAT (झिंगाट) SONG CREDIT


Song Title : Jhingat | झिंगाट
Movie Title : Sairat |
सैराट (
2016)
Lyrics / Lyricist: 
Singer : Ajay Gogavale, Atul Gogavale
Music Director / Composer : Ajay-Atul
Director : Nagraj Manjule

Download JHINGAT (झिंगाट) LYRICKS


JHINGAT (झिंगाट) LYRICS

उर्रात होती धडधड लाली गालावर आली

आन अंगात भरलय वार हि पिरतीची बाधा झाली

उर्रात होती धडधड लाली गालावर आली
आन अंगात भरलय वार हि पिरतीची बाधा झाली

आता अधीर झालोया.. बग बधीर झालोया
आन तुझ्याचसाठी बनून मजनु माग आलोया
आन उडतय बुंगाट पळतय चिंगाट रंगात आलया
झालय झिंग झिंग झिंग झिंग झिंग झिंग झिंगाट
झिंग झिंग झिंग झिंग झिंग झिंग झिंगाट
झिंग झिंग झिंग झिंग झिंग झिंग झिंगाट
झिंग झिंग झिंग

झालय झिंग झिंग झिंग झिंग झिंग झिंग झिंगाट
झिंग झिंग झिंग झिंग झिंग झिंग झिंगाट
झिंग झिंग झिंग झिंग झिंग झिंग झिंगाट
झिंग झिंग झिंग

आता उतावीळ झालो गुडघा बाशिंग बांधल
तुझ्या नावच मी इनिशलते tattoo न गोंदल

आता उतावीळ झालो गुडघा बाशिंग बांधल
तुझ्या नावच मी इनिशलते tattoo न गोंदल
हात भरून आलोया…. 
हात भरून आलोया लई दुरून आलोया
अन करून दाढी भारी परफ्युम मारून आलोया
आग समद्या पोरात म्या लय जोरात रंगात आलोया
झालय झिंग झिंग झिंग झिंग झिंग झिंग झिंगाट
झिंग झिंग झिंग झिंग झिंग झिंग झिंगाट
झिंग झिंग झिंग झिंग झिंग झिंग झिंगाट
झिंग झिंग झिंग

झालय झिंग झिंग झिंग झिंग झिंग झिंग झिंगाट
झिंग झिंग झिंग झिंग झिंग झिंग झिंगाट
झिंग झिंग झिंग झिंग झिंग झिंग झिंगाट
झिंग झिंग झिंग

समद्या गावाला झालीया माज्या लगनाची घाई
कधी व्हनार तू रानी माज्या लेकराची आई 

समद्या गावाला झालीया माज्या लगनाची घाई
कधी व्हनार तू रानी माज्या लेकराची आई
आता तराट झालुया
आता तराट झालुया तुझ्या घरात आलुया
लय फिरून बांधावरून कल्टी मारून आलोया
आगं ढिंच्याक जोरात, टेक्नो वरात दारात आलोया
झालय झिंग झिंग झिंग झिंग झिंग झिंग झिंगाट
झिंग झिंग झिंग झिंग झिंग झिंग झिंगाट
झिंग झिंग झिंग झिंग झिंग झिंग झिंगाट
झिंग झिंग झिंग

झाल झिंग झिंग झिंग झिंग झिंग झिंग झिंगाट
झिंग झिंग झिंग झिंग झिंग झिंग झिंगाट
झिंग झिंग झिंग झिंग झिंग झिंग झिंगाट
झिंग झिंग झिंग

Download JHINGAT (झिंगाट) Lyricks
Tag : Sairat 2016 marathi movie latest full movie songs mp3 download - veermarathi.net :: Marathi Movie Sairat 2016, Sairat 2016 Marathi Movie latest full movie, Sairat 2016 marathi movie 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 marathi songs download, Sairat 2016 marathi movie songs, old marathi songs download, Sairat 2016 marathi movie songs online, Sairat 2016 marathi mp3 download, Sairat 2016 marathi mp3 dj songs, Sairat 2016 vip marathi song, Sairat 2016 marathi movie songs trailer video download

No comments:

Theme images by nicodemos. Powered by Blogger.